01 / 555 2130 info@suncaniodmor.com

SUNČANI ODMOR d.o.o.
SJEDIŠTE:
Lavoslava Ružičke 1, 10000 Zagreb 

POSLOVNICA:
Lavoslava Ružičke 1,10000 Zagreb

RADNO VRIJEME:
PON - PET 09:00 - 17:00

Telefon  +385 1 555 2130

Faks +385 1 483 9410

E-mail info@suncaniodmor.com

MB: 2357712
OIB: 68072353084
ID: HR-AB-01-080649956
ŽIRO RAČUN: 2484008-1104626532
IBAN: HR5524840081104626532